Tủ Bếp Gỗ Căm Xe

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng chữ I có bàn đảo – TBT594

TBTN (64)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ I dài khoảng 5.5m, có

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng chữ U có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh – TBT588

TBTN (54)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ U dài khoảng 6.5m, có

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ chữ L có bàn đảo – TBT577

TBTN (27)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp vân gỗ, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ L

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ chữ L có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh – TBT561

TBTN (8)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp vân gỗ, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ L

Tủ bếp gỗ Căm Xe màu vân gỗ phun PU chữ L có bàn đảo – TBT546

tubepTN (57)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ L dài khoảng 5m,

Tủ bếp gỗ Căm Xe màu vân gỗ phun PU có bàn đảo – TBT540

tubepTN (51)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gỗ Căm Xe + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ I dài khoảng 4m,

Tủ bếp gỗ Căm Xe màu vân gỗ phun PU chữ L có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh – TBT513

tubepTN (24)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ L dài khoảng 5m,

Tủ bếp gỗ Căm Xe màu vân gỗ phun PU có hệ khung tủ lạnh – TBT504

tubepTN (15)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Căm Xe màu vân gỗ chữ L có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh, tủ bảo quản rượu – TBT491

tu (185)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ phun PU chữ L có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh – TBT488

tu (178)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp vân gỗ phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ phun PU có bàn đảo – TBT480

tu (141)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp vân gỗ phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp phun PU chữ L có bàn đảo – TBT448

tu bep (292)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và

Tủ bếp gỗ Căm Xe màu vân gỗ phun PU chữ I có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh – TBT435

tu bep (174)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phun PU, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ chữ U có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh – TBT397

tu (23)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp vân gỗ, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và

Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men trắng kết hợp vân gỗ chữ U có hệ khung tủ lạnh – TBT396

tu bep (126)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp vân gỗ, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập + Hình dạng và

Tủ bếp gỗ Căm Xe màu vân gỗ chữ I có bàn đảo – TBT389

tu (158)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gỗ Căm Xe nhập khẩu châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ, chịu nhiệt, chịu nước và chịu va đập + Hình dạng và kích thước: chữ I dàiThe Gioi Tu Bep
Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger