Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên

Tủ bếp gỗ Căm xe màu vân gỗ phối trắng hình chữ U có đảo TBT318

tu bep (166)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm xe tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: màu trắng phối vân gỗ, có khả năng chịu nhiệt và nước rất tốt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Căm xe dạng chữ L có đảo TBT317

tu bep (165)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm xe tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phối đen, có khả năng chịu nhiệt và nước rất tốt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn men trắng phối vân gỗ hình chữ L có đảo TBT316

tu bep (164)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng phối vân gỗ, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Sồi sơn men trắng hình chữ L có đảo TBT315

tu bep (156)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men trắng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn men trắng hình chữ L TBT314

tu bep (155)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Sồi tự nhiên hình chữ L có đảo TBT313

tu bep (154)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn men trắng phối đen hình chữ L có đảo TBT312

tu bep (132)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng phối đen, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn men trắng phối vân gỗ hình chữ L có đảo TBT310

tu bep (129)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng phối vân gỗ, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Sồi tự nhiên sơn men trắng hình chữ L có đảo TBT309

tu bep (119)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men trắng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn men trắng hình chữ L có đảo TBT308

tu bep (118)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Sồi sơn men trắng phối đen hình chữ L có đảo TBT307

tu bep (117)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men trắng phối đen, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Sồi tự nhiên hình chữ U có đảo TBT306

tu bep (170)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ sơn PU đậm, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Xoan Đào màu trắng hình chữ I có đảo TBT305

tu bep (158)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng sữa, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ I

Tủ bếp gỗ Tần Bì (Ash) hình chữ L có đảo TBT304

tu bep (140)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Tần Bì (Ash) tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ sơn PU đậm, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và

Tủ bếp gỗ Sồi sơn men trắng phối xám hình chữ U TBT303

tu bep (108)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng phối xám, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Xoan đào sơn men trắng hình chữ L TBT302

tu bep (107)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng sữa, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ LThe Gioi Tu Bep
Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger