Tủ Bếp Gỗ Công Nghiệp

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ nhạt hình chữ U TBT312

tu bep (187)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ nhạt, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ phối xám hình chữ L TBT311

tu bep (202)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phối xám, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Acrylic màu trắng hình chữ U TBT310

tu bep (184)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ U dài

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ hình chữ L có đảo TBT309

tu bep (172)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ phối trắng hình chữ L có đảo TBT308

tu bep (193)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phối trắng, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Laminate màu trắng hình chữ L TBT307

tu bep (171)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ nhạt hình chữ L có đảo TBT305

tu bep (179)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ nhạt, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ phối trắng hình chữ L TBT303

tu bep (165)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phối trắng, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Acrylic màu trắng hình chữ I có đảo TBT302

tu bep (161)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sữa, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ I

Tủ bếp gỗ Laminate màu kem hình chữ L TBT301

tu bep (142)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu kem, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Acrylic màu trắng sữa hình chữ I có đảo TBT300

tu bep (155)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sữa, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ I

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ hình chữ L TBT299

tu bep (124)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L

Tủ bếp gỗ Laminate màu đen hình chữ L có đảo TBT298

tu bep (123)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu đen, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ L dài

Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ nhạt hình chữ I có đảo TBT297

tu bep (156)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Laminate nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ nhạt, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Acrylic màu trắng hình chữ I có đảo TBT295

tu bep (137)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MDF dán Acrylic nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng sữa, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ I

Tủ bếp gỗ Melamin màu vân gỗ hình chữ L có đảo TBT294

tu bep (148)

+ Chất liệu và hoàn thiện: ván MFC dán Melamin nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ sang trọng, lõi xanh kháng ẩm và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:The Gioi Tu Bep
Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger